09129263457

برچسب: ایمنی ساندویچ پانل ها

ایمنی در ساندویچ پانل چقدر است؟

ایمنی در ساندویچ پانل چقدر است؟ ایمنی در ساندویچ پانل ها همواره بخاطر ویژگی های خاص این مصالح است.به عنوان مثال هنگامی که از عایق فوم پلی یورتان در ساندویچ پانل ها استفاده می شود نسوز بودن این عایق موجب جلوگیری از آتش سوزی میگردد و قطراتی که شعله های آتش را  بیشتر می کند […]