پروژه تعاونی شناورسازی مکندآلو-قشم

پروژه سرچشمه خوانسار- گلستان 

شرکت کشت و صنعت تخته فشرده پاک چوب – شوش

شرکت ترام چاپ سپاهان- اصفهان

شرکت روشاک بافت – اراک

شرکت تالك ايرانيان – رشت

شهر لبنیات میهن

پروژه پارک آبی – بغداد

منظقه ویژه ساوه

شرکت رنگ و لعاب کیان لعاب یزد – یزد

سایپای خمین

شرکت آرد اکبری

صنایع آلومرول نوین – اراک

تالار شهر – قزوین

شرکت کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان – زنجان

طراحي و اجراي انواع سردخانه

پروژه گروه صنعتی هوایار- تهران

صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)- فرودگاه پیام