برچسب: کانکس مقاوم

کانکس

کانکس استاندارد

کانکس استاندارد در مجتمع صنعتی ماموت كانكس‌ها سبک، مقاوم، عايق در برابر گرما و سرما بوده و کانکس در جهت ايجاد فضاهای بزرگ‌تر قابليت اتصال به يكديگر را دارند. کانکس ها در ابعاد مختلف توليد و پارتيشن بندی داخلی يا طراحی اختصاصی طبق نظر متقاضی اجرا می‌گردد. دیواره‌ها و سقف از ساندويچ پانل مخصوص ماموت […]