برچسب: زنبور

ساندویچ پانل لانه زنبوری

ساندویچ پانل لانه زنبوری

ساندویچ پانل لانه زنبوری ساندویچ پانل لانه زنبوری و یا ساختارهای طبیعی ساخته شده از یک هندسه لانه زنبوری است که اجازه می‌دهد تا میزان مواد مورد استفاده به حداقل وزن و حداقل هزینه مواد برسد. هندسه ساندویچ پانل لانه زنبوری به طور گسترده‌ای متفاوت است. اما وجه مشترک تمام این ساختارها آرایه‌ای از سلول‌های توخالی بین دیواره‌های […]