دسته: نصب ساندویچ پنل

نصب ساندویچ پانل

عملیات نصب و مونتاژ  برایساندویچ پانل  ها خود دارای قوانین است. که اگر به ترتیب و با احتیاط پیش برود محصول نهایی همان چیزی می شود. که انتظار می رود از آن جایی که برای سازه‌های ساخته شده با ساندویچ پانل مواردی مانند عایق حرارتی و صوتی، مقاومت در برابر رطوبت، ضد احتراق و حفظ […]