دسته: ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل سقفی چیست؟
نوعی از مصالح ساختمانی که از دو لايه ورق که مابين آن‌ها فوم تزريق شده است و جهت پوشش سقف بکار می‌رود را ساندويچ پانل سقفی می‌نامند که بهترين نوع فوم مصرفی از لحاظ عايق بودن و از نظر استحکام در ساندويچ پانل سقفی فوم پلی یورتان می‌باشد.

ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل سقفی چیست؟  ساندویچ پانل سقفی نوعی از مصالح ساختمانی است که از دو لايه ورق که مابين آن‌ها فوم تزريق شده است تشکیل میشود و جهت پوشش سقف بکار می‌رود که بهترين نوع فوم مصرفی از لحاظ عايق بودن و از نظر استحکام در ساندويچ پانل سقفی فوم پلی یورتان می‌باشد. ساندويچ پانل سقفی […]