انتخاب صفحه

همین طور که می دانید کشور ما از نظر درصد زلزله خیزی آمار بسیار بالایی دارد. متاسفانه هر چند سال یک بار حادثه ای غم انگیز در کشور ما رخ داده است. و باعث وارد شدن آسیب های زیادی به جان و اموال مردم می گردد. برای حل این مشکل باید روشی اصولی و پایه ای در ساختمان سازی گرفته شود. اما این موضوع متعلق به زمانی است که شما می خواهید ساختمانی را از ابتدا بسازید. اگر شما در منزل یا محل کار خود درون ساختمانی ساکن هستید که امکان پیاده سازی اصول استاندارد نیست چه کار باید کرد؟

در ابتدا باید بدانید که ساختمان ضد زلزله وجود ندارد و تنها می بایست ساختمان های سازگار با زلزله ساخت یعنی ساختمان هایی که کمترین آسیب را در هنگام زلزله ببینید. خب قطعا اولین مورد از این راه حل ها استقاده از نقشه اصولی و پی ریزی و ستون بندی محکم برای ساختمان است. مرحله بعدی می تواند استفاده از سقف و دیواره هایی سبک مانند ساندویچ پانل می باشد که در صورتی خرابی آسیب کمتری ببیند.