انتخاب صفحه

در سازه های نوین برای بهینه سازی در مصرف انرژی و استفاده از محصولاتی مانند ساندویچ پانل و پلی کربنات در استاندارد بین المللی 18 درصد از کل سازه را باید از پلی کربنات استفاده شود. به منظور نصب تلفیقی ساندویچ پانل و پلی کربنات در ابتدا به صورت کامل ساندویچ پانل ها نصب می شوند. هنگامی که محل قرار گیری ساندویچ پانل ها تکمیل مشود پلی کربنات های 5 گام به کار اضافه می شوند. قبل از اینکه پلی کربنات ها به ساندویچ پانل ها پیچ گردند از دو سمت بالا و پایین باید کلوزرها نصب گردند. نصب کلوزرها در قسمت بالای کار در هر دو قسمت رویی و زیری انجام می گیرد اما برای قسمت پایینی فقط در لایه زیری انجام میگیرد زیرا باید آب باران وارد قسمت ناودانی گردد.

این روال برای ساندویچ پانل دیواری و سقفی قابل انجام است که در حال حاضر بیشتر در ساندویچ پانل سقفی انجام می گیرد. بعد از نصب کلوزر ها پلی کربنات به ساندویچ پانل ها پیچ می گردند و برای آب بندی کامل فلاشینگ ها در روی کار سوار می شوند. تمامی این مراحل توسط تیم تخصصی شرکت ماموت 5019 انجام میگیرد و پشتیبانی و مجری ساندویچ پانل ها اعضای شرکت می باشند.