انتخاب صفحه

تا مدتی پیش سقف های شیبدار تنها در ساختمان های که مناطقی شمالی کشور ما که میزان بارندگی زیاد می باشد انجام میگرفت. بعد از گذشت زمان نه چندان طولانی استفاده از این سقف ها در سازه های صنعتی و سقف سوله ها نیز رواج پیدا کرد زیرا هم باعث مقاومت سازه میشود و هم اجرای آن آسان تر می گردد . ضمن اینکه هزینه های تعمیر و نگه داری نیز کاهش پیدا می کند. اکنون مدتی است که در تمام سازه های حتی شخصی از این سقف ها استفاده می شود . سقف هایی که از ماده ای به نام ساندویچ پانل ساخته می شوند.

ساندویچ پانل چیست؟

ساندویچ پانل یک نوع سازه است که چند مدتی است بر سر زبان ها افتاده و محصولی است که پیشرفت بسیار زیادی داشته است. استفاده از ساندویچ پانل در صنعت برای سقف و دیوار هر نوع سازه ای استفاده میگردد و هیچ محدودیتی ندارد. دقت کرده باشید سقف و دیوار تمامی سوله ها و تولیدی ها در شهرک های صنعتی از ساندویچ پانل سقفی و دیواری استفاده می گردد. ساندویچ پانل محصولی است سه لایه ای که جایگزین محصولات و مصالح سنتی شده است. با استفاده از این پانل ها دیگر نیازی به استفاده از هیچ گونه مصالح دیگری نمی باشد و به صورت کامل می توان دیوار و سقف سازه ها پوشش داد.