انتخاب صفحه

تعریف ساندویچ پانل

ساندويچ پانل يا پانل كامپوزيت، قطعه ای متشكل از دو ورق است كه مصالحی از جنسی متفاوت را در برگرفته باشند. این ورق ها نازك هستند و به تنهايی استحكام زيادی ندارند. هسته ساندويچ پانل نيز به تنهايی، جسم سخت و مستحكمي نيست. اما با تركيب اين مصالح، رويه های نازك و مصالح هسته با هم جمع شده و قطعه سبكی بدست می آيد. امروزه از اين نوع پانل ها برای پوشاندن سقف و ديوار ها در بسياری از سازه های صنعتی و تجاری استفاده می شود.

مصالح تشکیل دهنده ساندویچ پانل

ساندويچ پانل های ساختمانی از دو ورق فلزی پيش اندود شده تشكيل شده اند كه يك لایه عايق را در برگرفته اند و در رنگ های مختلفی تولید می شوند. جنس عایق درونی ساندویچ پانل ها نیز از مواد مختلفی تشکیل شده است. در این بخش قصد داریم مصالح تشکیل دهنده یک پانل ساندویچی که این روز ها بسیار استفاده های زیادی دارد توضیح دهیم. قبل از پرداختن به جزئیات ساندویچ پانل ها دو نوع اصلی و مهم ساندویچ پنل را بیان می کنیم. این پانل ها یا در سقف به کار می روند یا در دیوار و معرفند به ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری.

ساندویچ پانل دیواری

ساندويچ پانل دیواری به عنوان ديوار و نمای ساختمان ها بكار مي روند. ساندويچ پانل های ديواری را مي توان در دو جهت خواب عمودی يا خواب افقی اجرا نمود. در ساندويچ پانل ديواری، ورق های خارجي فولادی يا آلومينيومی با ضخامت فلز0.5 تا 0.7 ميليمتر هستند. بسته به شكل پروفيل ورق خارجی، و نوع عايق، ضخامت پانل از 40 تا 100 ميليمتر می باشد. حداقل ضخامت پانل معمولا متناسب با عبوردهي گرمايی 0.45 وات بر مترمربع درجه است. هسته های ضخيمتر عملكرد گرمايی بهتری به ارمغان آورده، مقاومت مكانيكی و سختي بيشتری را سبب مي شوند.

جزئیات ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سقفی

ساندويچ پانل سقفی هم مشخصاتی مانند پانل دیواری دارد. تفاوت عمده این دو پانل در شکل ظاهری آن هاست. پانل های سقفی دارای گام های ذوزنقه ای شکل می باشند زیرا هنگامی که روی همدیگر قرار می گیرند باید به یکدیگر چفت گردند.

درز جانبي پانلها:

جزئيات درز جانبي ساندويچ پانل های ديواری معمولا به صورت شيار و زبانه است كه درزبندهای كارخانه ای در آن جايگذاری شده اند. بنابراين نيازی به درزگيری اين درزها در سايت اجرايي نيست. از این نوع پانل ها در دیواره، فضاهایی چون دیواره فضاهای صنعتی و سردخانه ها استفاده می شود.

عملكرد سازه اي:

پانل های ديواری معمولا تنها در معرض فشار باد و بار مكش باد هستند. با اين حال، امكان اعمال بار ضرب های نيز بايد در نظر گرفته شود. در هر پروژه، مهندس سازه مسئول تعريف و مشخص كردن بارهای باد و فواصل تكيه گاهی پوشش مي باشد. مهندس سازه بايد با ميزان ضريب شكل و ديگر پارامترها، آيين نامه 519 و ديگر اطلاعات تاييد شده، در معرض بودن ساختمان را جهت تعيين فشارهای موضعی و عمومی باد بكار برد.

لازم به ذکر است که می توان تقريبا هر نوع پنجره و روشنایی را درون ساندويچ پانل های ديواری و سقفی اجرا نمود.