در این بخش از ماموت می توانید قیمت روز ورق های آهن را که با ساندویچ پانل ها مورد استفاده قرار میگیرند را مشاهد کنید.با ماموت 5019 همراه باشید.

 توجه کنید !!

                                 به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.

قیمت ورق آهن

در جدول زیر قیمت ورق های آهنی برحسب اندازه و وزن درج شده می توانید مشاهده کنید.

محصولقیمتوزنسایزبروزرسانی
ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهران3,280تومان4921397/03/09
ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهران3,280تومان3221397/03/09
ورق رول گیلان 2.5 میل تهران2.51395/02/18
ورق مبارکه 2.5 میل 2.5×1.25 تهران602.51395/02/18
ورق مبارکه 2.5 میل 1×2 تهران392.51395/02/18
ورق رول گیلان 3 میل31395/02/18
ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران3,300تومان7431397/03/09
ورق سبا 3 میل 1×2 تهران3,300تومان4731397/03/09
ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران3,350تومان7431397/03/09
ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران3,350تومان4731397/03/09
ورق رول گیلان 4 میل41395/02/18
ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران3,300تومان11741397/03/09
ورق سبا 4 میل 1×2 تهران3,300تومان6341397/03/09
ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران3,350تومان9841397/03/09
ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران3,350تومان6341397/03/09
ورق رول گیلان 5 میل51395/02/18
ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران3,300تومان12251397/03/09
ورق سبا 5 میل 1×2 تهران3,300تومان7851397/03/09
ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران3,350تومان12251397/03/09
ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران3,350تومان7851397/03/09
ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران3,350تومان42261397/03/09
ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران3,300تومان42261397/03/09
ورق اکسین 8 میل 6×2 تهران76881395/01/31
ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهران3,000تومان48081397/03/09
ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهران3,150تومان48081397/03/09
ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران3,100تومان56281397/03/09
ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهران3,150تومان56581397/03/09
ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهران3,150تومان600101397/03/09
ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهران3,000تومان600101397/03/09
ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران3,150تومان960101397/03/09
ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران3,100تومان702101397/03/09
ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران3,150تومان702101397/03/09
ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهران3,000تومان720121397/03/09
ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهران3,150تومان720121397/03/09
ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران3,150تومان1152121397/03/09
ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران3,100تومان843121397/03/09
ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران3,150تومان843121397/03/09
ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران3,150تومان1440151397/03/09
ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهران3,000تومان900151397/03/09
ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهران3,150تومان900151397/03/09
ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران3,100تومان1053151397/03/09
ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران3,150تومان1053151397/03/09
ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهران3,150تومان1200201397/03/09
ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهران3,000تومان1200201397/03/09
ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران3,150تومان1920201397/03/09
ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران3,100تومان1404201397/03/09
ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران3,150تومان1404201397/03/09
ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران3,170تومان2400251397/03/09
ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران3,020تومان1500251397/03/09
ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهران3,170تومان1500251397/03/09
ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران3,120تومان1755251397/03/09
ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران3,190تومان1755251397/03/09
ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران3,190تومان2800301397/03/09
ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهران3,190تومان1800301397/03/09
ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهران3,040تومان1800301397/03/09
ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران3,140تومان2106301397/03/09
ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران3,190تومان2106301397/03/09
ورق اکسین 35 میل 6×2 تهران3,210تومان3360351397/03/09
ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهران3,210تومان2100351397/03/09
ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهران3,060تومان2100351397/03/09
ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهران3,210تومان2400401397/03/09
ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران3,210تومان3840401397/03/09
ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهران3,230تومان2700451397/03/09
ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران3,230تومان4320451397/03/09
ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهران3,230تومان3000501397/03/09
ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران3,230تومان4800501397/03/09
ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهران3,300تومان3300551397/03/09
ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهران3,300تومان3600601397/03/09
ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهران3,300تومان3900651397/03/09
ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهران3,300تومان4200701397/03/09
ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهران3,300تومان4500751397/03/09
ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهران3,300تومان4800801397/03/09
ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهران3,300تومان5100851397/03/09
ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهران3,300تومان5400901397/03/09
ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهران3,300تومان5700951397/03/09
ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهران3,300تومان60001001397/03/09
ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهران3,300تومان120002001397/03/09

 

نظری را ثبت کنید

20 − 2 =

بدون دیدگاه